Links

Størstedelen af vores produktion sælges til Slagtemester Flemming Jensen, Hjørring  -  med tradition for altid at benytte de bedste råvarer til fremstilling af kvalitetsprodukter.

Links

Flemming Jensen - Mad Med Mere

At anguskød er noget af det bedste oksekød, du kan få, skyldes det, der i fagsprog hedder intramuskulær fedtmarmorering, altså at fedtet ligger imellem muskeltrådene i stedet for som en bræmme uden om, som det kendes fra de fleste andre racer. Og det er som bekendt fedtet, der giver smag til kødet.

Ungdyrene bliver slagtet, når de er 17-18 måneder gamle.

Dyrene slagtes på Hadsund kreaturslagteri.

Dette sikrer kort transporttid, og nedsætter dermed risikoen for stress hos dyrene.