Dyrene

I sommerhalvåret græsser dyrene på arealer i Tversted klit og Kjul strand. Arealer, som vi har lejet af bl.a Naturstyrelsen.

 

 

Dyrene er naturplejere

Dyrene trives, og samtidig fungerer de som naturplejere, og bidrager dermed til at bevare dette særprægede og spændende naturområde.

Dyrenes vinterfoder, som hovedsagelig består af grovfoder, kløvergræs presset til ensilage, avles på "Dalgaard". Her går dyrene i vinterhalvåret, hvor de har adgang til overdækket halmleje samtidig med, at de naturligvis frit kan færdes ude.

 

Kalvene

Vi får kalve hele året rundt netop for at kunne levere færdige slagtedyr til Flemming Jensen, Mad Med Mere, Hjørring  ca. hver 14. dag.

Derfor skal vores køer også kunne klare en kælvning selv, selvom vi selvfølgelig har daglig opsyn med dem.

Angus er fortrinlige som naturplejere og har man adgang til afgræsning på sådanne marginale arealer eller andre afsides liggende græsarealer som f.eks. enge, så er det som regel en meget billig græsningsform, hvor man samtidig kan udnytte sit agerjord til korndyrkning eller til at lave sit vinterfoder.

Kalven øremærkes lettest indenfor det første døgn efter fødslen, hvis kælvningerne foregår udendørs. Vær varsom og opmærksom på at de fleste ammekøer har et godt moderinstinkt og nogle vil forsvare kalven.

Vidste du at...

hvis du køber angus kød fra os, ved Flemming Jensen, Mad med Mere så er du sikker på at det er økologisk.