Økologi

Økologi

Dalgaard bliver drevet økologisk. det betyder at:

-Kvægets foderration skal bestå af minimum 60 % grovfoder som for eksempel græs, ensilage, halm eller roer. Foderet skal være 100 % økologisk dyrket.

-Alle økologiske dyr skal have adgang til motion og dyrene må ikke bindes. Der skal være rigelig lys og luft i stalden, når dyrene er inde og modsat skal der være adgang til læ og skygge, når dyrene er ude.

-Et dyr der er blevet behandlet med medicin skal tilbageholdes fra slagteriet dobbelt så lang tid i en økologisk som i en konventionel besætning. Når et dyr er blevet behandlet mere end tre gange inden for et år skal det omlægges på ny, før det kan sælges som økologisk.

-Alle økologiske kreaturer over fire måneder skal have adgang til græsarealer i perioden fra den 15. april til den 1. november, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det.

-Det røde danske Ø-mærke og EU’s økologilogo er din garanti for økologisk kvalitet. Når du køber en økologisk vare med et af disse mærker, kan du stole på, at de detaljerede regler for økologisk produktion er blevet fulgt hele vejen fra landmandens mark til hylden i butikken. Det holder et grundigt kontrolsystem øje med.

Vidste du at...

Ingen sprøjtegifte, mere smag, renere grundvand og højere dyrevelfærd er blot nogle af de mange gode grunde til at købe økologisk.